Lubuskie Kolegium Sędziów w Zielonej Górze - strona oficjalna

Strona klubowa

Jubileusze

Wszyscy  sędziowie  uprawnieni  są do wystąpienia z wnioskiem do  Zarządu LKS o przyznanie  zawodów  jubileuszowych na adres  Biura LKS (lubuskieks@lubuskizpn.pl) i adres  grobert66@wp.pl  po spełnieniu  wszystkich wymienionych  warunków:

- wniosek  powinien być złożony pisemnie (może być drogą elektroniczną w formie załącznika) z minimum miesięcznym wyprzedzeniem przed planowaną datą zawodów jubileuszowych.

- we wniosku należy podać  ilość przeprowadzonych zawodów  na dzień  składania  wniosku  z zachowaniem  zasady, iż ilość rzeczywista przeprowadzonych zawodów sędziego nie może być większa niż 40 zawodów ponad liczbę zawodów  wnioskowanych  jako jubileusz.

- sędzia  wskazuje klasę rozgrywkową,  dokładną datę, miejsce prowadzenia zawodów  jako sędzia główny.

- sędzia  wskazuje dwóch  sędziów  asystentów  na zawody jubileuszowe.

- sędzia  prowadzi  zawody  jubileuszowe  jako sędzia główny w danej  klasie  rozgrywkowej  w jakiej posiada  uprawnienia  lub w klasie niższej.

- zawody  jubileuszowe jako ASYSTENT sędzia może prowadzić  tylko wtedy, gdy sędzia GŁÓWNY również  prowadzi  te same zawody jako jubileuszowe.

- sędzia przesyła opisaną fakturę: Imię Nazwisko, datę przeprowadzenia zawodów, ilość  zwodów oraz nr konta.


 Regulamin KFD 2013/2014.pdf


W załączniku publikujemy wykaz jubileuszy sędziów LKS za rundę jesienną sezonu 2013/2014.

Załącznik:
 Wykaz jubileuszy - jesień 2013.pdf

Kontakt


 
LUBUSKIE KOLEGIUM SĘDZIÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Ptasia 2a
65-514 Zielona Góra
e-mail:
tel. 068 45 282 00
fax. 068 45 28 201

 

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 91, wczoraj: 958
ogółem: 2 314 165

statystyki szczegółowe

LKS na facebooku

Polecamy

Wyszukiwarka